Wat is Hallo Muziek?

Hallo muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De muzieklessen brengen kinderen dichter bij hun creativiteit, een onmisbare vaardigheid voor de toekomst. Het curriculum van Hallo Muziek start bij het jonge kind. Ieder kind wordt muzikaal geboren, dat is een gegeven. Om deze muzikaliteit te ontwikkelen is het van belang dat kinderen zo jong mogelijk beginnen met muziek maken.  

De muzikale basis begint bij het gebruik van de stem. In de muzieklessen wordt veelvuldig gezongen. Alle kinderen worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de les, waardoor hun creatieve vermogen wordt ontwikkeld. Docenten bieden de leerstof auditief, visueel en kinesthetisch aan zodat ieder kind op zijn eigen manier kan leren en kan bouwen aan het muzikale fundament. 

In de lessen ontstaat muziek als resultaat van collectieve inspanning. Ieder individu draagt hieraan bij, iedereen doet ertoe. Dit bevordert de sociale cohesie van de groep. De ontwikkeling van het innerlijk gehoor is belangrijk in de Hallo Muzieklessen. Een goed innerlijk gehoor opent de muzikale weg naar onder andere meerstemmig zingen en het bespelen van een instrument.