Kinderen groep 3 zingen meerstemmig

In de onderbouw van basisschool De Ark ontdekken de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 muziek vanuit HalloDaCapo®. Tijdens de openbare lessen op 17 juni lieten drie groepen 3 aan hun ouders zien en horen wat zij hebben geleerd.

De kinderen van groep 3 krijgen 3 kwartier per week muziekles gedurende 32 weken. In de lesaanpak speelt de persoonlijke kennisoverdracht door de muziekvakdocent een belangrijke rol. Net als de intensieve betrokkenheid van de leerkracht, die ook meedoet met de muziekles. In de onderbouw ontdekken de kinderen muzikale vaardigheden die aansluiten op de kerndoelen van het cultuuronderwijs. Het gaat daarbij onder andere om zuiver zingen, meerstemmig zingen, handzingen, luisteren, emoties benoemen en toepassen, Solfa, ontwikkelen van een innerlijk oor, kennis en uitvoeren van verschillende ritmes, muziek notatie en klankvoorstelling. Tijdens de openbare les stond vooral het meerstemmig zingen en bewegen centraal, naast het uitvoeren van verschillende ritmes.

Samenwerken is een onderdeel van de muziekles

Samenwerken is een onderdeel van de muziekles

Zingen en bewegen gaan hand in hand

Zingen en bewegen gaan hand in hand