Wat is Hallo Muziek?

Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgt elk kind minimaal 32 weken per schooljaar muziekles in de klas. In de onderbouw is dit een keer per week, in de bovenbouw twee keer per week. De professionele muziekvakdocenten zijn veelal orkestmusici die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combinatie van een doorgaangaande leerlijn, talentontwikkeling, sociale verbinding in de wijk én ondernemerschap.

Ontdekken, verbinden en verankeren
Hallo Muziek haalt de methodes en expertise o.a. uit Hongarije, waar dit type muziekonderwijs al meer dan 20 jaar gangbaar is en zelfs nationaal beleid is van de Rijksoverheid. Kernbegrippen binnen de methodiek van Hallo Muziek zijn ontdekken, verbinden en verankeren.

Wat is onze missie?

Onze duurzame muzieklessen en talentontwikkeling brengen kinderen dichter bij hun creativiteit. Creativiteit was een basisvaardigheid in het verleden. Creativiteit is onmisbaar voor de toekomst. Muziek kan de  wereld veranderen, omdat het mensen kan veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig. Muziek is in staat mensen te verbinden. Het geeft betekenis aan een behoefte diep in ons hart. Wij willen dat ieder kind dit langdurig kan ervaren. Op school. En buitenschools.

Onze kernwaarden zijn

hm_kernwaarden_2

Illustratie: Mieke de Haan

Onze doelen zijn
Het doel van Hallo Muziek is om alle basisschoolkinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 in aanraking te brengen met muziek, opdat het maken van muziek een onlosmakelijk deel van hun leven wordt. De kinderen beginnen met muzikaal ontdekken en leren daarna op ten minste 8 instrumenten te spelen. Het instrument is daarbij een middel, niet een doel. Hallo Muziek focust op muziekinhoud vanuit het belang van het kind en de bijdrage aan een kansrijke toekomst.

Onze organisatievorm is
Hallo Muziek is een niet-gesubsidieerde cultuur onderneming die momenteel gesponsord wordt door Buma Cultuur, De vrienden van Holland Symfonia, de Holland Symfonia Businessclub, Enchilada en Terpstra Muziek BV. Onderliggende stichting is Stichting Educatieorkest Holland.

Waar komen we vandaan?

Inspirator en initiator van Hallo Muziek is directeur Erik van Deuren. Hij is de grondlegger van ‘Muziek maakt school’ in de achterstandswijk Poelenburg Zaanstad en is eveneens verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2011 ontwikkelde hij als artistiek directeur van Holland Symfonia samen met een innovatieteam een muziekmethode en een concept om het muziekonderwijs in Nederland een nieuwe impuls te geven. Onder de naam ‘Holland Symfonia Academie’ zijn in 2011 en 2012 verschillende pilots opgestart. Sinds 1 januari 2013 staat Hallo Muziek als culturele onderneming op eigen benen.

Waar gaan we naar toe?

Kinderen spreken 1 muzikale taal
Na 8 jaar Hallo Muziek in de klas, kan een kind zeer goed meerstemmig zingen, noten lezen, samenspelen in een orkest, ten minste acht instrumenten bespelen, improviseren en componeren. Schoolvoorstellingen, samen met orkestmusici uit  bekende Nederlandse orkesten, zijn onderdeel uit van het curriculum. Voor kinderen in het speciaal onderwijs is een doorgaande leerlijn in ontwikkeling. Ook voorschoolse en naschoolse muziekeducatie is opgenomen in de doorgaande lijn.

Muziek maakt je sterk
Muziekeducatie heeft een positieve invloed op de ontplooiing van het menselijk potentieel. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat actief muziek maken het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogt en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken verbetert. Gezamenlijk musiceren, versterkt het groepsgevoel en discipline evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Creativiteit voor de toekomst
Het actief spelen van en luisteren naar muziek heeft juist bij kinderen een positieve en stimulerende invloed op de neurologische ontwikkeling van de hersenen en taalvaardigheid. Muzikale intelligentie is een essentieel aspect voor de groei en ontplooiing van het menselijk potentieel. Voor Hallo muziek zijn het bevorderen van creativiteit in combinatie met de wetenschappelijke studies vertrekpunt voor muziekeducatie binnen het curriculum van de basisschool.

Nu zo’n 10.000 kinderen
Steeds meer scholen zoeken contact met Hallo Muziek vanwege het, ook door de Onderwijsinspectie hoog gewaardeerde, inhoudelijk programma en vanwege het feit dat Hallo Muziek als aanbieder van binnenschoolse muziekeducatie een volledige doorlopende leerlijn heeft voor de gehele school. Vanaf schooljaar 2017-2018 worden Hallo Muziek lessen verzorgd op meer dan 50 scholen in Amsterdam, Assendelft, Castricum, Den Helder, Haarlem, Hoorn, Koog aan de Zaan, Krommenie, Oegstgeest, Oostzaan, Woerden, Wormerveer, Zaandam, Zaandijk en Zoetermeer. Op deze manier geven wij vorm aan onze ambitie om elk kind in Nederland onder schooltijd muziekles te geven.

HM-concert-861-2
Tijdens de schoolvoorstelling spelen de kinderen samen met orkestmusici. Deze uitvoering van de Notenkraker in Hoorn is bewerking van Imme Dros o.l.v. Hendrik Jan Lindhout. Illustrator van het verhaal is Mieke de Haan.

Hoe pakken we dat aan?

Doorgaande leerlijn basisschool
Binnen het curriculum van de basisschool is een leerlijn ontwikkeld voor groep 1 t/m groep 8. De Muziekeducatie  vindt plaats op basis van een leerplan dat kinderen muziek laat ontdekken. Het gaat om minimaal 32 muzieklessen per jaar. Hallo Muziek in de onderbouw, koorklassen en instrumentale lessen in de bovenbouw. Schoolvoorstellingen, zangkoren en ensembles zijn onderdeel van de muziekeducatie. De start gaat vooraf door een op maat ontwikkeld projectplan, waarin doelen van de school en Hallo Muziek elkaar ontmoeten. Versterking van leerkrachten en regelmatige evaluatie zijn eveneens onderdeel van de aanpak op de basisschool.

Ontdekken, verbinden en verankeren
In de onderbouw is zingen is de basis. De kinderen leren veel liedjes en maken spelenderwijs kennis met muziek. In de bovenbouw splits het curriculum zich in twee contactmomenten per week. In de koorklassen zingen de kinderen en ontwikkelen zij o.a. hun innerlijk oor. De kinderen verkennen ritmische patronen, leren componeren en improviseren. Het tweede contactmoment in de week is de instrumentale les. De kinderen leren om datgene wat in hun hoofd klinkt, naar buiten te brengen met een instrument. Gedurende 4 jaar verkennen de kinderen 8 instrumenten uit drie verschillende instrumentengroepen: melodisch, harmonisch en ritmisch.

Maatwerk in de school
Hallo Muziek werkt vanuit een curriculum voor muziekeducatie op maat, dat wordt afgestemd op de op visie, thema’s en bijzondere programma’s binnen basisscholen. Vertrekpunt is een projectplan waarin leerdoelen aanpak per groep, evaluatie en bijsturing zijn uitgewerkt.

Expertise ontwikkeling
Hallo Muziek ontwikkelt interne trainingen voor haar muziekvakdocenten en voor leerkrachten in de onderbouw van de basisschool. Daarbij wordt samengewerkt met experts uit Hongarije. Daarnaast is Hallo Muziek betrokken bij nieuwe ontwikkelingen om in de toekomst muziekeducatie nog toegankelijker te maken voor scholen.

 

hm_leerlijn_totaal
illustratie: Mieke de Haan

Talentontwikkeling                                                                                                                                   De orkestmusicus en muziekvakdocenten zijn de talentscouts in de basisschool, die talenten en geïnteresseerde kinderen doorgeleiden naar buitenschoolse talentontwikkeling. Hallo Muziek biedt op de basisschool ook voorschoolse en buitenschoolse talentontwikkeling. Belangrijk doel is om daarbij samen te werken met de muziekscholen, zoals in Haarlem (MuziekLab 2011 t/m 2013), Zaandam (CKV Fluxus en Muziek maakt school) en Amsterdam (Muziekschool Amsterdam Noord). Met de muziekschool Triade Den Helder loopt een verkenning om mogelijke samenwerking te onderzoeken.

Sociale verbinding in de wijk                                                                                                           Samen muziek maken is samen creëren, samen verbinden  en samen geld binnenhalen voor muziekeducatie in de basisschool. Hallo Muziek betrekt ouders bij de muziekeducatie in de klas, zoals bij het stemmen van de instrumenten. Workshops voor ouders om kennis te maken met de muziekeducatie van hun kinderen zijn onderdeel van het aanbod, net als het vormen van koren voor ouders. Ook hebben de ouders een rol in het bijeenbrengen van de gelden voor muziekeducatie.

Ondernemerschap
In een tijd waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt, wordt steeds meer beroep gedaan op burgerinitiatieven en zelfredzaamheid. Hallo Muziek speelt hierop in door naast de muzieklessen de scholen en kinderen ook ondernemers te laten worden. Met inzet van verschillende ondernemers tool kits kunnen de school, de ouders, de kinderen en de directe (MKB) omgeving van de school het geld verzamelen dat nodig is voor de muzieklessen. Dit verdienmodel is op zodanige manier ontwikkeld, dat het principe in heel Nederland op elke school toegepast kan worden. De haalbaarheid van dit verdienmodel bewijst zich in de huidige praktijk.

Met wie doen we dat samen?

Maintaining Musicianship
Once children have started learning an instrument we maintain a high level of musicianship. All of the children who learn with us play in ensembles. The Integrated Music Programme ensures that children gain a sophisticated level of musical understanding.

Singing whilst accompanying oneself by using movement or percussion stretches the pupils beyond what they will be achieving on their instrument in terms of musical content, ability to listen and tune to one another and multi-tasking as they are required to demonstrate (play and sing) two or parts at once.

Buma Music Academy
Tussen november 2013 en maart 2014 zal de tweede editie van het interactieve lesprogramma Buma Music Academy plaatsvinden. Inspiratie opdoen van professionele artiesten, een popquiz spelen met de hele klas, zelf een songtekst schrijven en het formeren van een eigen schoolact maken allemaal deel uit van het muzikale lespakket dat speciaal voor middelbare scholieren door Buma Cultuur is ontwikkeld. Een waardevol initiatief voor het muziekonderwijs in tijden van grote cultuurbezuinigingen! Buma Music Academy ontwikkelt daarbij ook een verbinding naar het primair onderwijs door ondersteuning van Hallo Muziek.
Buma Music Academy

Mensen