Binnen de veilige omgeving van de muziekles zal ruimte ontstaan voor ieder kind om zijn of haar talenten te ontdekken. Wat Hallo Muziek betreft mag er geen talent verloren gaan.  Hallo Muziek maakt graag samen met de school de verbinding naar een naschoolse talentontwikkeling. Onder de paraplu van de Hallo Muziek Academie kunnen kinderen zich verder bekwamen op een instrument, samen spelen in een orkest en samen zingen in een kinderkoor.